سری KF  فوم های عمومی حفاري مايع و تجزيه پذير مي باشندکه برای حفاري تونل ها با ماشينهاي حفاري (TBM) و عملیات حفاری ایمن و کار آمد طراحی شده اند.
کاربرد ها و مزايا:

  • بهبود رفتار خاک
  • کاهش چسبندگی خاک در نتیجه کاهش احتمال بلاکینگ
  • سهولت در حفاری
  • سهولت در حمل مصالح
  • کاهش اصطکاک و سایش بر روی کاترهد، اسکرو و نوار نقاله
  • خاصیت ضد خورندگی بر روی تجهیزات حفاری
  • کاهش مقاومت کلی در حین حفاری
  • دارای مقاومت بالا در برابر تغییرات pH و سختی آب
  • کاملا زیست تخریب پذیر

فومهای ذیل با توجه به مهندسی خاک و دستگاه حفار برای خاک مناطق مختلف و با در نظر گرفتن فیزیک خاک از لحاظ مقدار رس، شن و ماسه و آب به پروژه پیشنهاد میگردد.KF158A - KF158B - KF 159A - KF160B - KF168A - KF168C