گریس KSG60 به عنوان گریس سیلانت(Sealant Grease) در ماشین حفاری تونل (TBM) استفاده می شود. این گریس به طور موثر درز بین شیلد و سگمنت بتونی را می بندد و از ورود آب، دوغاب و خاک جلوگیری می کند.

ویژگی ها و مزایا:

  • خاصیت سیلانت(آب بندی) عالی
  • خاصیت پمپ شوندگی عالی
  • خاصیت چسبندگی عالی به سطوح فلزی و بتونی
  • مقاومت بسیار عالی در برابر شستشو با آب
  • مقاومت بسیار عالی در برابر فشار بالا
  • مقاومت بسیار عالی در برابر دمای بالا و آتش
  • اثر ضد خورندگی بر روی براشها
  • کاملا تجزیه پذیر و دوستدار محیط زیست