گریس KBW به عنوان گریس سیلانت(Sealant Grease) در ماشین حفاری تونل (TBM) استفاده می شود. این گریس به طور موثر از بیرینگ اصلی محافظت می کند و از ورود آب، خاک و گرد و غبار به فضای بیرینگ اصلی جلوگیری می کند.

ویژگی ها و مزایا:

  • سازگاری مناسب با main bearing
  • خاصیت سیلانت(آب بندی) عالی
  • خواص پمپ شوندگی و روان کنندگی عالی
  • خاصیت چسبندگی عالی به سطوح فلزی و بتونی
  • مقاومت بسیار عالی در برابر شستشو با آب
  • مقاومت بسیار عالی در برابر فشار بالا
  • مقاومت بسیار عالی در برابر دمای بالا