صنعت حفاری در سالیان اخیر با بهره گیری از تکنولوژی روز برای پروژه های بزرگ از حالت سنتی خارج شده و از سیستمهای پیشرفته مکانیکی که از آن حفاری تحت عنوان حفاری مکانیزه یاد میشود بهره میگیرد.
حفاری مکانیزه در ساخت تونلها، چاههای نفت، سدها و سازه های عظیم تأثیر شگرفی در کیفیت، امنیت، سرعت و استحکام ساخت دارد.

TBM Tunnel boring machine Drilling Foam

شرکت شیمیایی کمیل برخی از مواد شیمیایی صنعت حفاری را با تکنولوژی روز ارائه نموده است.
در این بخش مواد شیمیایی حفاری تونل مکانیزه معرفی شده و برای حفاری چاههای نفتی به دسته نفت، گاز، پتروشیمی مراجعه شود.
در سالیان اخیر حفر فضاهای زیرزمینی مخصوصاً حفر تونلهای ترابری شهری به علت رشد جمعیت و افزایش مشکلات ترافیکی اهمیت زیادی پیدا کرده است.
در دهه های گذشته برای حفر تونل از روشهای مختلفی از جمله روش اتریشی استفاده میشد اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی به روش حفاری نیمه مکانیزه با دستگاه رودهدر و اکنون حفاری بادستگاه حفاری تمام مکانیزه (TBM) تغییر یافته است.
در روشهای حفاری سنتی تونلهای شهری مشکلات و ریسکهای فراوانی از قبیل کنترل ونگهداری زمین، جلوگیری از نشست زمین در سطح شهر، جلوگیری از هجوم آبهای زیرزمینی بداخل تونل و از همهمهمتر ایمنی و سلامتی پرسنل کاری وجود دارد و همین امر سبب شده تا حفاری تمام مکانیزه بهترین جایگزین برای این روشها شده و حفاری تونلهای با مسیر طولانی و تحت شرایط ژئوتکنیکی متفاوت با حداقل نیروی انسانی و مدت زمان کوتاهتر از روشهای قبلی، امکانپذیر شده است.

 tunnel

 

محصولات این شرکت با سابقه درخشان و بطور کاملا تخصصی با بهترین راندمان و اقتصادی ترین حالت ارائه شده و به شرح ذیل میباشد: