paint

محصولات این شرکت در زمینه مواد مصرفی صنعت رنگ و رزین به شرح ذیل میباشد:

ضدکف سلیکونی

کف بعنوان یک عامل مزاحم در زمان تولید و مصرف رنگ و رزین های ساختمانی مراحل تولید یا کیفیت مصرف را دچار اختلال میکند. لذا یکی از مواد ثابت که در فرمولاسیون تمام رنگهای پایه آب و برخی رزینها وجود دارد ضدکف های سیلیکونی هستند.

Komeyl Antifoam & Defoamer KZ2000S K6050 K6093 K6060

ضدکف غیرسیلیکونی

ضدکف غیر سیلیکونی ضدکف مناسب جهت مصرف در سیستمهایی است که سیلیکون و یا ترکیبات وابسته به سیلیکون با رزینها یا سایر عوامل ناسازگارند و ضد کف های سیلیکونی به نوعی باعث بر هم خوردن خواص امولسیونی میشوند. ضد کف غیر سیلیکونی در فرمولاسیون برخی رنگهای اکریلیک، جوهرها و رزینها کاربرد دارد.

ضدخوردگی

ضد خوردگی نوعی افزودنی خاص است که در فرمولاسیون رنگها و پلیمرهای پایه آب که در ظروف فلزی بسته بندی میشوند و یا برروی سطوح فلزی مستعد خوردگی اعمال میشوند کاربرد دارد.