رهاگر قالب (mold release agent)

امولسیونهای پایدار دی متیل سیلوکسان میباشند که بعنوان رهاگر قالب در صنایع مختلفی از جمله لاستیک سازی، تولید فومهای پلی یورتان ، لاتکس و غیره بطور وسیعی کاربرد دارند.
این امولسیونها بسته به نوع مواد قالبگیری، حرارت و یا وجود رنگ به انواع مختلفی تقسیم میشوند.