textile

از جمله تولیدات این شرکت در زمینه صنعت نساجی به شرح ذیل میباشد:

ضدکف

آنتی فوم برای جلوگیری از مزاحمت کف در مراحل مختلف شتسشو، رنگرزی، چاپ و تکمیل کالای نساجی مورد مصرف قرار میگیرد.

 

دیسپرس کننده

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده رنگهای دیسپرس هنگام رنگرزی پلی استر با رنگ دیسپرس به افزایش عمق رنگرزی و حصول یکنواختی کمک مینماید.

صابونها

شوینده های مختلف آنیونیک، نانیونیک و آنیونیک-نانیونیک با قدرت مناسب جهت شستشوی کالای رنگ نشده و همچنین شستن رنگهای اضافی کالای رنگرزی شده مورد مصرف قرار میگیرد.

نفوذدهنده

نفوذدهنده هنگام پخت کالای سلولزی یا در مراحل دیگر رنگرزی یا تکمیل کالا جهت چربی گیری و در نتیجه نفوذ بهتر مواد رنگزا یا مواد تکمیلی مورد مصرف قرار میگیرد.

آنتی استاتیک

آنتی استاتیک عمدتاً در ریسندگی جهت جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن و اختلال در عملیات ریسندگی مورد استفاده قرار می گیرد.