امروزه بی شک سیمان و بتن یکی از مهمترین و شاید مهمترین قسمت مهندسی در ساختمان ها و سازه های بزرگ می باشند. از اینرو شرکت های تولیدکننده مواد شیمیایی به کمک مهندسی عمران شتافته اند تا با ایجاد خواص جدید، نیازهای صنعت ساختمان در شرایط خاص را برآورده سازند. از جمله این شرایط خاص نیاز به بتن های بسیار سبک، بتن های بسیار سخت، بتن های ضدآب، بتن های ضد اسید و قلیا و غیره میباشد.

super plasticizer polycarboxylate poly carboxylate carboxilate acceleretor and retarder فوق روانساز و ابر روان کننده بتن