paint

محصولات این شرکت در زمینه مواد مصرفی صنعت رنگ و رزین به شرح ذیل میباشد:

ضدکف سلیکونی

کف بعنوان یک عامل مزاحم در زمان تولید و مصرف رنگ و رزین های ساختمانی مراحل تولید یا کیفیت مصرف را دچار اختلال میکند. لذا یکی از مواد ثابت که در فرمولاسیون تمام رنگهای پایه آب و برخی رزینها وجود دارد ضدکف های سیلیکونی هستند.

Komeyl Antifoam & Defoamer KZ2000S K6050 K6093 K6060