textile

از جمله تولیدات این شرکت در زمینه صنعت نساجی به شرح ذیل میباشد:

ضدکف

آنتی فوم برای جلوگیری از مزاحمت کف در مراحل مختلف شتسشو، رنگرزی، چاپ و تکمیل کالای نساجی مورد مصرف قرار میگیرد.